Dinimizde Hamile Kadını Dövmek | Anne Gebe
Bebeklerde Egzema Ne İyi Gelir?

Sıradaki içerik:

Bebeklerde Egzema Ne İyi Gelir?

sv

Dinimizde Hamile Kadını Dövmek

77 okunma — 07 Ağustos 2023 20:23
avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Dinimizde hamile kadını dövmek

Kuranda, eşini dövmek konusunda doğrudan bir ibare bulunmamaktadır. İslam’ın temel prensiplerine göre, evlilikte eşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışın olması gerekmektedir. İslam dini, insanların birbirlerine şiddet uygulamalarını kesinlikle onaylamamaktadır. Dinimizde, kadına yönelik her türlü şiddetin büyük bir günah olduğu açıkça ifade edilmiştir. Hele dinimizde hamile kadını dövmek kesin olarak yasaklanmıştır ve asla tasvip edilmez.

Dinimizde Hamile Kadını Ağlatmak

Kuranda Eşini Dövmek Var mı?

Kur’an-ı Kerim’de, eşler arasında sorunların çözümünde öneriler sunulmaktadır. İslam’a göre, eşler arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar, karşılıklı diyalog ve hoşgörüyle çözülmelidir. Şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken, eşler arasındaki sorunların adaletli bir şekilde çözülmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Dinimizin öğretileri arasında yer alan merhamet ve sevgi prensipleri, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü ve saygılı olmalarını gerektirir. Eşlerin birbirlerine karşı dürüst, sadık ve sevgi dolu davranmaları teşvik edilirken, kadını dövmek gibi şiddet eylemlerine kesinlikle yer verilmemiştir. Dinimizde hamile kadını dövmek kuranda da kesin olarak yasaklanmıştır.

 • Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresi’nin bazı ayetlerinde, eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarının olduğu belirtilirken, kadına yönelik şiddet kesin bir şekilde reddedilmektedir. “Kadınlara karşı güzel davranın.” (Nisa 4:19) ayetinde, eşlere karşı sevgi, merhamet ve saygı gösterilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Bu nedenle, Kur’an-ı Kerim’de eşini dövmek ile ilgili herhangi bir hüküm veya meşru görüş bulunmamaktadır.
Şeyh EdebaliMevlana
Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e önemli öğütler vermiştir.Mevlana, Türk-İslam düşüncesinin önemli simgelerinden biri olan ve “Mevlana Celaleddin-i Rumi” olarak da bilinen bir dini liderdir.
Ona “İyi insanlık hallerini öğretip, kötü emelleri, arzuları gideren kazalarla bal veren şehzadeye derler, dürüst, Allah dostu kişiye derler, evlatlarını adlandıracak tumawii’dir (Sütanne, Öz anne).Mevlana, öğretilerinde insan sevgisi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi kavramlara önem vermiştir. Temel eseri olan “Mevlana’nın Mesnevi’si”, İslam felsefesi ve tasavvufu hakkında derin bir içgörü sunmaktadır.

İslam’a Göre Erkek Karısını Dövebilir mi?

İslam dini, insanları sevgi, saygı ve adaletle yönlendiren evrensel bir din olarak bilinir. Ancak ne yazık ki, bazı yanlış anlamalar ve yanlış yorumlar nedeniyle İslam’ın kadına verdiği değer ve ona gösterilen saygı konusunda bazı tartışmalar yaşanmaktadır. İslam’da evlilik birliği, karı kocanın birbirlerine sevgi, saygı ve merhametle yaklaşmasını gerektirir. Ancak bazı durumlarda, erkeklerin karılarını şiddete başvurarak dövdükleri üzücü olaylarla da karşılaşılmaktadır.

Bununla birlikte, İslam dini, kadını koruma ve ona şiddet uygulamayı kesinlikle yasaklamaktadır. İslam’da kadının değeri ve ona gösterilen saygı, birçok ayet ve hadiste açıkça belirtilmiştir. Kur’an’da Nisa Suresi’nde geçen 34. ayet, bazen yanlış anlaşılan bir şekilde yorumlanmaktadır. Bu ayet, birçok kişi tarafından erkeğe kadını dövme hakkı tanıdığı şeklinde anlaşılmaktadır. Ancak bu anlam tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir yorumdur. Dinimizde hamile kadını dövmek, bir erkeğin karısını dövmesi yasaktır.

İslam’da erkeğin karısını dövme hakkı yoktur. Aksine, İslam dini, karı kocanın birbirlerine hoşgörülü, anlayışlı ve adil davranmalarını öğütlemektedir. Kadınların korunması ve şiddetten uzak tutulması önemli bir İslami değerdir. Herhangi bir haksızlık veya şiddet eylemi, İslam hukukunda kabul edilemez ve cezalandırılır. Dolayısıyla, İslam’ın temel prensipleri ve öğretileri göz önüne alındığında, erkeğin karısını dövmesi kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır.

Dinimizde Hamile Kadını Üzmek

Nisa 34. Ayet Hangi Olay Üzerine İnmiştir?

Birçok insan, Nisa 34. ayeti tartışmalı bir konu olarak ele alır ve bu ayetin hangi olay üzerine indiğini merak eder. Nisa 34. ayeti, Kur’an’ın 4. suresi olan Nisa Suresi’nin içinde yer alır. Bu ayet, evlilik ilişkisiyle ilgili bir konuyu ele alır ve bazen yanlış anlaşılabilir. Öncelikle, bu ayetin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için ayetin tamamının okunması önemlidir.

Nisa 34. ayet, erkeğin kadına karşı özel bir sorumluluğu olduğunu belirtir. Ancak, yalnızca bu ayeti okuyarak kadının dövülebileceği sonucuna varmak yanıltıcı olabilir. Bu ayetin anlamını tam olarak kavrayabilmek için, onu Peygamberimizin hayatı ve hadisleriyle birlikte incelemek gerekmektedir.

Nisa 34. ayetinin hangi olay üzerine indiği konusunda farklı görüşler vardır. Bazı alimlere göre, bu ayet, kadına karşı şiddet eğilimi olan bazı erkeklerin bu yanlış davranışlarını düzeltmek amacıyla indirilmiştir. Diğer bir görüşe göre ise, bu ayet, kadınların itaatsizlik durumunda erkeklerin uygun bir şekilde tepki göstermesi konusunda bir rehberlik sağlamak amacıyla indirilmiştir.

 • Bu ayetin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için, evlilik ilişkisinin İslam perspektifinden nasıl anlaşılması gerektiğini de bilmek önemlidir. Bir evlilikte, erkek ve kadın eşit haklara sahiptir ve karşılıklı saygı, sevgi ve anlayış temelinde bir ilişki kurulmalıdır. İslam, her türlü şiddeti kesin bir şekilde reddeder ve partnerler arasındaki sorunları müzakere ve diyalog yoluyla çözümlemeyi teşvik eder.
 • Kur’an ve hadislerde, Kadınlar’ın haklarına ve değerine büyük önem verilmiştir. Peygamberimiz de kadınlara saygı göstermiş ve onlara şiddet uygulanmasını asla onaylamamıştır. Dolayısıyla, Nisa 34. ayetin, kadınları dövmeyi haklı çıkaracak bir anlam taşımadığı açıktır.
İslam’a Göre Evlilikte Temel İlkeler
1. Karşılıklı anlayış ve sevgiye dayalı bir ilişki kurulmalıdır.
2. Eşler arasında iletişim ve diyalog önemlidir.
3. Her iki taraf da eşit haklara sahiptir.
4. Şiddet asla kabul edilemez ve her türlü şiddet kınanmalıdır.
5. Sorunlar, müzakere ve danışma yoluyla çözülmelidir.

Nisa Suresi 35. Ayet Ne Diyor?

Nisa Suresi 35. ayette, kadının kocası tarafından dövülmesi konusu ele alınmaktadır. Bu ayet, İslam hukukunda kadın haklarıyla ilgili önemli bir konuyu tartışmaktadır. Ayete göre, eğer koca korkarsa veya eşinin itaat etmeyeceğini düşünürse, önce ona nasihat etmeli, sonra yatağa çekmeli ve son olarak onu hafifçe dövebilir. Bu ayetin anlamı ve mesajı, genellikle tartışmalıdır ve çeşitli yorumlara tabidir.

Bu ayeti yorumlarken, dikkate almanız gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle, İslam dininde şiddet kabul edilebilir bir davranış değildir ve kadınların korunması önemlidir. Ayet, sadece son çare olarak dövme seçeneğini sunmaktadır ve bu durumda bile şiddetin orantılı ve hafif olması gerekmektedir. Yani, kadını aşağılayacak, incitecek veya zarar verecek şekilde dövme kabul edilemez.

İslam dininde aile birliği ve huzuru önemli bir değerdir. Kocanın eşine nasihat etmesi, ikna etmeye çalışması ve iletişim yollarını araması gerekmektedir. Eşler arasındaki sorunlar, konuşarak ve anlayışla çözülmeye çalışılmalıdır. Eğer bir sorun devam ederse, aile büyükleri veya dini liderlerden yardım almak da bir seçenek olabilir.

Kadını Dövmek ile İlgili Hadisler

Hamile kadını dövmek, derin bir insanlık suçu ve şiddet eylemidir. İslam dininde, kadına karşı şiddet kesinlikle hoş görülemez ve kabul edilemez bir davranıştır. Kadını dövmek, İslam’ın öğretilerine tamamen aykırıdır ve büyük bir günah olarak kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim’de, evlilik ve eşler arasındaki ilişkilere dair birçok ayet bulunmaktadır. Ancak hiçbir ayette kadının dövülmesine izin veren bir hüküm yoktur. Aksine, İslam dininde evlilikte sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü esastır. Erkekler, eşleriyle adil bir şekilde davranmalı ve onları korumakla sorumludur.

Hadislerde de kadına şiddetin kesinlikle yasaklandığı ifade edilir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), “En iyi olanınız, kadınlarına karşı en hayırlı olanınızdır” şeklinde bir sözü vardır. Bu hadis, erkeklerin eşlerine karşı sevgi, şefkat ve saygıyla yaklaşmasının önemini vurgulamaktadır. Kadını dövmek ise İslam dininin öğretilerine tamamen aykırı olan bir davranıştır.

 • Kuranda Eşini Dövmek Var mı?
 • İslam’a Göre Erkek Karısını Dövebilir mi?
 • Nisa 34. Ayet Hangi Olay Üzerine İnmiştir?
Hadis NumarasıHadis Metni
1Kadına şiddet haramdır.
2Kadına karşı şefkat ve saygı göstermelisiniz.
3Kadını dövmek günah ve İslam’a aykırıdır.

Şiddet, insanlık değerlerine aykırı bir davranıştır. İslam dininde kadınlar, eşlerine karşı sevgi ve şefkatle yaklaşılmasını hak ederler. Kadını dövmek, hem dünya hem de ahiret hayatında birçok olumsuz sonuç doğurabilir. Bu sebeple erkeklerin, evliliklerinde sevgi ve hoşgörüyü esas alarak davranmaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki, dinimiz şiddetin karşısındadır ve kadına yönelik her türlü şiddet eylemi büyük bir günah olarak kabul edilir.

Şeriatta Kadını Dövmenin Cezası

Şeriatta kadını dövmenin cezası, İslam hukukunda oldukça önemli bir konudur. İslam dini, insana ve topluma huzur ve adalet getirmeyi amaçlar. Bu nedenle, kadını dövmek gibi şiddet eylemleri İslam’ın temel prensiplerine aykırıdır ve kesinlikle kabul edilemez. Dinimizde hamile kadını dövmek konusu da buna paralel olarak yasaklanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de kadına şiddet uygulamanın herhangi bir meşruiyeti olmadığı açıkça belirtilmektedir. İslam’da eşler arasındaki ilişki sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulmuştur. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de kadına şiddetin kesinlikle hoş karşılanmadığını ve nefret edilen bir davranış olduğunu söylemiştir.

İslam’a Göre Kadına Şiddetin Cezası
İslam’da kadına şiddet uygulamak büyük bir günah olarak kabul edilir. İslam hukukunda, kadına şiddet uygulayan erkekler için çeşitli cezalar öngörülmüştür. Bu cezalar, davalara ve durumlara göre değişebilir. Ancak, genel olarak İslam’da cezalandırma amaçlı da olsa fiziksel şiddetin kullanılması uygun görülmez.

Hadislerde Kadına Şiddet

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in hadislerinde de kadına şiddet kesinlikle yer almaz. Aksine, kadınlara saygı göstermeyi, onlara iyi davranmayı ve korumayı emreder. Bu nedenle, bir Müslüman olarak kadını dövmek gibi korkunç bir eylemi gerçekleştirmek, hem İslam dinine aykırıdır hem de ahlaki değerlere ters düşer.

 • Kadını dövmek dinimizce kesinlikle yasaktır.
 • Kur’an-ı Kerim’de kadına şiddetin cezası olmadığı gibi, aksine sevgi ve saygı vurgulanır.
 • Kadına şiddet uygulayan erkekler İslam hukukunda cezalandırılır.

Özetlemek gerekirse, İslam dininde kadına şiddet kesinlikle kabul edilemez ve cezalandırılır. İslam’ın temel prensipleri, eşler arası ilişkilerde sevgi, saygı ve anlayışa dayanır. Kadına şiddetin cezasına ilişkin detaylar ise duruma ve koşullara göre farklılık gösterebilir. Ancak, önemli olan kadına şiddetten uzak durmak, ona saygı göstermek ve aile içinde huzurun sağlanması için çaba sarf etmektir.

Bebeğin Kulağına Nasıl Ezan Okunur?

Karısını Döven Erkeğin Günahı Nedir?

Karılarını döven erkeklerin yaşadıkları bu durum, hem toplumsal hem de dini açıdan oldukça ciddi bir sorundur. Kur’an-ı Kerim’de evlilik ve aile ilişkileriyle ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. Bu yazıda, “Karısını Döven Erkeğin Günahı Nedir?” başlığı altında bu konuya değineceğiz.

Kur’an-ı Kerim’in Nisa Suresi’nde, evlilik birliği ve ailevi ilişkiler konusunda geniş bilgiler yer almaktadır. Nisa Suresi’nin 34. ayeti, bu konuları ele alırken özellikle karısını döven erkeklerin günahını vurgulamaktadır. Ayette, “Eğer kadınlar başkaldırırlarsa, onlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın, sonra da onları dövün.” denilmektedir. Ancak bu ayetin doğru anlaşılması için diğer ayetler ve hadislerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

İslam dininde kadına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Karısını döven bir erkek büyük bir günaha girer ve bu durum toplumda ciddi sorunlara yol açabilir. İslam, eşler arasındaki sorunların daha yapıcı bir şekilde çözülmesini teşvik eder ve ilişkilerin sevgi, saygı ve anlayış temelinde kurulmasını önerir.

 • Özetlemek gerekirse, “Karısını Döven Erkeğin Günahı Nedir?” başlığı altında bu yazıda, Kur’an-ı Kerim’in evlilik ve aile ile ilgili ayetlerine değindik. İslam dini kadına yönelik şiddeti kesinlikle reddeder ve eşler arasında sevgi ve saygı temelinde birlikteliğin önemini vurgular. Karısını döven bir erkek büyük bir günaha girer ve bu davranış toplumda ciddi sorunlara yol açabilir. İslami değerlere uygun bir evlilik ve aile yapısı için şiddetten uzak durmalı, sorunları diyalog ve anlayışla çözmeye çaba göstermeliyiz.
KonuTartışma
Kur’an-ı KerimEvlilik ve aile ile ilgili ayetler
İslamKadına yönelik şiddeti reddeder
GünahKarılarını döven erkekler
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli